MAS Boskovicko PLUS  

Základní údaje MAS ZDE

Kontakty MAS ZDE

Výzva k předkládání žádostí o dotace Programu Leader ČR 2006  ZDE
  • Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci obec, svazek obcí a NNO? ZDE

  • Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci podnikatelský subjekt? ZDE

  • Kritéria přijatelnosti žadatele a nákladů projektu ( obec, svazek obcí, NNO ) dokument MS Excel

  • Kritéria přijatelnosti žadatele a nákladů projektu ( podnikatelské subjekty ) dokument MS Excel

  • Bodové hodnocení projektu  dokument MS Excel

  • Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu  v rámci Programu Leader ČR dokument MS Word

Podané projekty výzvy Leader ČR 2006 MAS Boskovicko PLUS ZDE

Vybrané a odsouhlasené projekty MZe výzvy Leader ČR 2006 MAS Boskovicko PLUS ZDE

 

www.boskovice.cz