Výzva k předkládání žádostí o dotace 

zpět na úvod 

Výzva k předkládání žádostí o dotace Programu Leader ČR 2006  ZDE

- Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci obec, svazek obcí a NNO? ZDE
- Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci podnikatelský subjekt? ZDE
- Kritéria přijatelnosti žadatele a nákladů projektu ( obec, svazek obcí, NNO ) dokument MS Excel (20 kB)
- Kritéria přijatelnosti žadatele a nákladů projektu ( podnikatelské subjekty ) dokument MS Excel (20 kB)
- Bodové hodnocení projektu  dokument MS Excel (20 kB)
- Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu  v rámci Programu Leader ČR dokument MS Word (200 kB)