krok ZPĚT na Úvod
 
INICIATIVY LEADER

Principy iniciativy Leader EU

 • Příprava integrovaných územních rozvojových strategií
 • Důraz na přístup "zdola"
 • Založení na místních partnerstvích
 • Decentralizované řízení
 • Podpora spolupráce mezi sektory a regiony
 • Rozvoj informačních a podnikatelských sítí

Principy iniciativy Leader ČR

Je založen na stejných principech a je určen:

 • Venkovským mikroregionům a jejich organizačním strukturám
 • Místním subjektům (realizátorům konkrétních projektů)

Celkový cíl iniciativy Leader: Zlepšení organizačních schopností venkovských mikroregionů

Specifické cíle iniciativy Leader:

 • Nové formy zlepšení kvality života ve venkovských regionech
 • Nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst
 • Nové formy zhodnocení místních přírodních zdrojů

MAS se mohou následně v průběhu let 2007-2013 se svými zpracovanými integrovanými strategiemi a záměry ucházet se svými žádostmi o dotace z programů iniciativy Leader (Leader ČR, Leader PLUS (EU)). Pokud budou úspěšné, mohou následně vypisovat výzvy pro žádosti o dotace na svém vlastním území pro subjekty na něm sídlící.