krok ZPĚT na Úvod

 
O NÁS 

Cílem naší práce je komplexní řešení vašich problémů, provázanost a ucelenost jednotlivých kroků v souladu s vašimi reálnými možnostmi.

Žadatelům nabízíme systematický přístup k řešení jejich problémů, vypracování a aktualizaci strategie rozvoje, pomoc při zakládání dobrovolného svazku obcí a založení MAS.

Žadatele připravujeme na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU formou vzdělávání nebo seminářů. Naší hlavní aktivitou je Kompletní servis a poradenská činnost k fondům EU

Obcím, mikroregionům, podnikatelům, zemědělským subjektům a neziskovým organizacím nabízíme pomoc v orientaci nabízených podpor ze strany EU a zpracování žádostí o dotace. Pomůžeme vám s realizací vaše záměru, přípravou a zpracováním žádostí o dotace a jejich administrací. Samozřejmostí je z naší strany kompletní servis a záštita spolupráce ve všech fázích projektu. Po podání žádosti zaručujeme spolupráci v realizační fázi, záštitu výběrového řízení, zpracování průběžných hodnotících zpráv i zprávy výsledné. Ve fázi provozní spolupracujeme s klientem po dobu 5 let udržitelnosti projektu na zpracování povinných monitorovacích zpráv (tzv. dotační management). Součástí naší péče o klienta je předkládání návrhu dalších akcí a možností jejich realizace, konzultace a spolupráce s orgány veřejné správy (viz reference). 
 
Naše firma je registrována v seznamu zpracovatelů projektů strukturálních fondů na:
http://www.programy-eu.cz/zpracovatele-programu.php 

Ing. Olga Ondráčková je členka Registru lektorů a poradců pro rozvoj venkova spravovaného Národní observatoří venkova o.p.s.  Více informací na www.leaderplus.cz nebo  v souboru Databáze lektorů a poradců  MS Word, 250 kB