krok ZPĚT na Úvod

 
NAŠE SLUŽBY PRO VÁS

Kompletní servis a poradenská činnost k fondům EU
Pro obce, mikroregiony, podnikatele/zemědělce, neziskové organizace nabízíme:
dle vašich potřeb a možností kompletní servis v oblasti přípravy, realizace a provozu projektů financovaných ze strukturálních fondů, iniciativ a dalších jiných národních i zahraničních zdrojů. Máme bohaté zkušenosti s přípravou a chodem projektů z různých oblastí a různých lokalit naší republiky (viz reference).
 
Založení dobrovolného svazku obcí 
Konzultace záměrů a činnosti svazku, příprava smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí či jeho transformaci, zpracování stanov, příprava registrace.
 
Založení MAS a principy místního partnerství 
(Místní akční skupiny pracující na principu iniciativy Leader)
 

Tvorba strategických plánů rozvoje obcí a svazků
SWOT analýzy
Tvorba strategických plánů rozvoje obcí a svazků, moderace a zpracování SWOT analýzy, vypracování seznamu opatření včetně priorit časového harmonogramu a finančního rámce, prezentace finální strategie. Metodické vedení od tvorby až po realizaci strategických záměrů.
 
Vzdělávání, moderace a organizace seminářů
Moderace a organizace seminářů v oblasti dotací strukturálních fondů EU v rámci celé ČR.