krok ZPĚT na Úvod
 
PORADENSKÁ ČINNOST K FONDŮM EU
pro obce a mikroregiony, podnikatele, zemědělce a neziskové organizace


Kompletní informace o fungování a možnostech strukturálních fondů EU, seznámení s problematikou
 
Konzultace záměrů a strategie rozvoje obce a jejích závěrů s možnostmi čerpání finančních prostředků z fondů EU s ohledem na regionální priority, působnost a efekt
 
Vytipování možných oblastí podpory, sumarizace námětů projektů, které jsou vhodné pro získání dotací ze strukturálních fondů
 
Posouzení jednotlivých záměrů, reálný návrh, zhodnocení a výběr projektů, které splňují kritéria a podmínky žádosti
 
Detailní seznámení s mechanismem získávání finanční podpory z fondů EU, sestavení týmu, který se bude podílet na zpracování a podání žádosti
 
Kompletní zpracování žádosti o podporu ze strukturálních fondů