krok ZPĚT na Úvod
 
NÁRODNÍ I ZAHRANIČNÍ ZDROJE
 

Regionální operační programy (ROP) 
Program rozvoje venkova (PRV) 
Iniciativy Leader (EU, národní)- pro projekty žádající na základě výzvy MAS 
Operační program zemědělství
Operační program doprava
Operační program životní prostředí
Operační program výzkum, vývoj a inovace
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program podnikání a inovace
Integrovaný operační program
Programy přeshraniční spolupráce
Finanční mechanismy EHP/Norsko