krok ZPĚT na Úvod
 
PROVOZ PROJEKTU
 

příprava povinných ročních monitorovacích zpráv po celou povinnou dobu plynoucí ze smlouvy (dohody) a podle principů daného programu