krok ZPĚT na Úvod
 
REALIZACE PROJEKTU
 

zastupování příjemce pomoci v jednáních se zprostředkujícím subjektem 
metodická pomoc projektu po celou dobu realizace v souladu s pravidly daného programu, změny čerpání a změny rozpočtů, hlášení a postup realizace změn, příprava průběžných, etapových a koncových zpráv, spolupráce při jejich kompletaci, konzultace postupů dle povinných metodik 
realizace výběrových řízení v souladu s metodikou daného programu a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách