krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: AGRICOL s.r.o., Pardubický kraj
Program: Program rozvoje venkova
Osa 1 Opatření zaměřená na restruk. a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací
Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Termín podání žádosti o dotaci: Červen 2008

Název projektu: 
Modernizace technologie linky na balení sýrů AGRICOL s.r.o.

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci včetně projektu dle povinné osnovy

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je nákup uvedené technologie pro rozvoj potravinářské výroby:

  • 1 nový vakuový balící stroj s příslušenstvím
  • 1 nový nářezový stroj
  • 100 kusů nerezových zracích palet
  • 1100 kusů plastového vyložení zracích nerezových palet
  • 2 kusy tvořítek pro lisovací vany
  • 2 kusy pružných vík pro lisovací vany
  • 4 kusy tvořítek blokových pro lisovací vany