krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Černošín, Plzeňský kraj
Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Priorita 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího školství
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2008

Název projektu: 
Zkvalitnění podmínek pro výuku na ZŠ Černošín

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu
  • Zpracování zjednodušeného finančního a ekonomického hodnocení projektu
  • Vedení výběrových řízení
  • Metodické vedení projektu v realizační fázi
  • Dotační management
     

 1. Popis projektu a jeho aktivit

Záměrem projektu je zajištění adekvátních podmínek pro kvalitní vzdělávání a vyšší efektivitu výuky na ZŠ Černošín prostřednictvím rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor základní školy a prostřednictvím pořízení a modernizace vybavení školy. V rámci projektu vznikne nová počítačová učebna pro 16 žáků, dojde k modernizaci osvětlení v jednotlivých třídách a rekonstrukci podlah ve 2 třídách. Dále budou provedeny venkovní úpravy, bude vytvořena venkovní třída a prostor pro míčové hry. V neposlední řadě bude pořízeno nové vybavení školních tříd /20 PC, audio a video technika a nábytek pro jazykovou učebnu, multimediální učebnu a učebnu výpočetní techniky; 6 PC a audio a video technika pro 3 kmenové třídy; technické vybavení odborné učebny chemie a fyziky; vybavení do kabinetu/ a nakoupeny výukové SW. Realizace projektu zkvalitní úroveň výuky ve škole, zavede nové obohacující formy práce jak pro žáky, tak pro učitele, zlepší oboustranně podmínky ke studiu a rovněž nabídne další využití upravených venkovních ploch pro volný čas. Výsledkem projektu bude rovněž zlepšení konkurenceschopnosti základní školy ve srovnání s ostatními školskými zařízeními na území okresu Tachov.

 2. Monitorovací ukazatele

 

Název Indikátoru

jednotka

Výchozí hodnota (současný stav)

Plánovaná hodnota

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání

m2

0

192

Plocha nově vybudovaných objektů - vzdělávání

m2

 

 

Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání

počet

0

10