krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Olešnice, Jihomoravský kraj 
Program: Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 
Priorita 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 
Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 
Termín podání žádosti o dotaci: říjen 2008

Název projektu: 
Modernizace a rozšíření kulturních zařízení regionu Olešnicko

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu včetně příloh
  • Zpracování e-CBA (Cost Benefit Analysis) - povinné přílohy projektu 
  • Vedení výběrových řízení 
  • Metodické vedení projektu v realizační fázi 
  • Dotační management 
     

 1. Stručný obsah projektu

Záměrem projektu je rozšíření nabídky služeb v oblasti volnočasových aktivit, kterých docílíme rekonstrukcí a vybavením nevyužívaných místností objektů Domu služeb a Kulturního domu v centru města. Na náměstí, do Domu služeb, kam bude přemístěna současná knihovna, vzniknou i nové výstavní a vzdělávací prostory pro unikátní sbírky regionu. Dojde k rozšíření doby výpůjčky, počtu svazků a významnému nárůstu čtenářů. Provoz knihovny bude modernizován připojením k Internetu a zveřejněním seznamu knižních titulů v elektronické formě. Budou vytvořeny vnitřní i vnější výstavně- vzdělávací plochy pro stálou expozici historické dopravní techniky a výstavu obrazů regionu s možností besed a přednášek. Uvolněné prostory knihovny spolu s dalšími nevyužitými místnostmi Kulturního domu se zrekonstruují a vybaví a vzniknou v nich nové učebny pro rozšířenou výuku základní umělecké školy , a to v oboru hudebním, výtvarném i literárně dramatickém, které budou využívány denně. Projekt generuje 0,5 nového pracovního místa, jež bude zajištěno po celou dobu udržitelnosti.

 2. Termín realizace

1. 06. 2009 - 31. 03. 2010