krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Stašov, Pardubický kraj
Program rozvoje venkova
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, 
Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 1 - Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury
žádosti o dotaci: říjen 2008

Název projektu: 
Úprava komunikací a veřejných prostranství v obci Stašov

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu 
 • Příprava a vedení výběrových řízení 
 • Administrace projektu v realizační fázi  

 1. Hlavní cíle projektu
 • Rekonstrukce 1 místní komunikace "pod kostelem"
 • Nová výstavba 1 místní komunikace "ke sportovnímu areálu" včetně odvodňovacího zařízení
 • Nová výstavba 1 místní komunikace "k vodojemu" včetně odvodňovacího zařízení
 • Vybudování 1 elektron. komun. zařízení včetně rekonstrukce místního rozhlasu 
 • Úprava veřejných prostranství obce (vznik oddychových zón, ploch, mobiliář)
 • Sadové úpravy (zatravnění, výsadba dřevin, květin a stromů)
 • Nákup techniky na údržbu zeleně

 2. Výsledky projektu
 • 1 nově zrekonstruovaná komunikace "pod kostelem" o ploše 2805 m2 a délce 1050m
 • 1 nově vybudovaná komunikace "k vodojemu" o ploše 1640 m2 a délce 546 m
 • 1 nově vybudovaná komunikace "ke sportovnímu areálu" v ploše 367 m2 a délce 122m
 • 1 nová soustava bezdrátového rozhlasu včetně digitálního záznamníku a evakuačního rozhlasu s napojením na jednotný systém varování a vyrozumění 
 • 4 nové oddychové zóny v obci
 • Výsadba 1 živého plotu lokality "u hřiště" na ploše 45 m2
 • Výsadba 1 živého plotu lokality "u křižovatky na Jedlovou" na ploše 45 m2
 • 16 ks nových laviček v lokalitách (8ks laviček pod kostelem, 6ks laviček u rybníka, 2ks laviček u transtormátoru)
 • 3 ks dětských hracích prvků v lokalitě pod kostelem
 • 1 ks altánu v lokalitě pod kostelem
 • 8 ks stojanů na kola v lokalitách (2ks pod kostelem, 2ks u lomu, 2ks u rybníka, 2ks u transformátoru)
 • 360 m2 nových záhonů pro výsadbu dřevin a okrasných rostlin v lokalitách (pod kostelem, u lomu, u rybníka, u transformátoru)
 • více než 700 ks nových dřevin, keřů a rostlin ploše 450 m2 prostranství oddychových zón v lokalitách (pod kostelem, u lomu, u rybníka, u transformátoru, u křižovatky na Jedlovou, u hřiště)
 • 1 nová sekačka na trávu - profi
 • 1 nový křovinořez

 3. Realizace díla

01.06.2009 - 30.11.2009