krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Česká abilympijská asociace, o.s., Pardubický kraj
Program OPRLZ: ÚP Královéhradeckého kraje
Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Termín podání žádosti o dotaci: 2006

Název projektu: 
Lepší šance na trhu práce

Činnosti OREGIO:

  • Realizace rekvalifikačního kurzu „Projektový manažer“ certifikovaného MŠMT v období duben-červen 2007
  • Příprava podkladů a metodiky pro výuku
  • Lektorská činnost kurzu
  • Kurz úspěšně dokončilo a osvědčení získalo 10 projektových manažerů