krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Blatnička, Jihomoravský kraj
Program SROP: Opatření 3.1. 
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2004

Název projektu: 
Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP

 • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu

 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle zák. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

 • Vedení výběrového řízení dle zák.č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi

 • Dotační management 

 

   1. Hlavní cíle projektu

Záměrem projektu je rekonstrukce historické budovy místní školy a přestavba jejích vnitřních prostor pro umístění školy lidové tvořivosti a řemesel za účelem naléhavé potřeby šití, obnovy, čištění a půjčování lidových krojů pro oblast Moravského Slovácka. Cílem projektu je nejen udržet, ale především zachovat a předat tradice tvorby lidového kroje dalším generacím. Vznikem této školy dojde k posílení místní bohaté folklorní tradice a kulturní historie založené na dodržování starých zvyků. Atraktivita školy bude podpořena vybudováním muzea lidových krojů přímo v jejich prostorách a zajištěním poradenské činnosti. Rekonstrukce a provoz školy lidové tvořivosti a řemesel zajistí vytvoření nových pracovních míst, s předpokladem uplatnění pro lehce tělesně postižené občany. Dále bude podpořen spolkový život v regionu, a tím potlačen výskyt sociálně patologických jevů u mládeže.Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj nejen mikroregionu Ostrožko, ale i celého okresu Hodonín, který byl státem vymezen jako slabý. 

   2. Specifické cíle projektu
 • Zvýšit zaměstnanost v regionu
 • Zajistit zaměstnanost i handicapovaných občanů
 • Podpořit drobné podnikání v regionu
 • Přispět k péči kulturního dědictví a zachovat zavedené regionální tradice 
 • Propagovat historii a místní tradice
 • Vytvářet místní partnerství
 • Podpořit celoživotní vzdělávání
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů
 • Zvýšit atraktivitu obce a regionu 

 

   3. Cílovými skupinami projektu jsou
 • obyvatelstvo mikroregionu a širokého okolí
 • lehce handicapovaní spoluobčané
 • zájmové skupiny a sdružení
 • drobní podnikatelé a řemeslníci
 • turisté, rekreanti, návštěvníci 

 

   4. Seznam jednotlivých aktivit projektu
 
01.11. 2003 - 30.04. 2004  Vytvoření analýzy potřeb 
01.04. 2004 - 30.06. 2004  Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
01.03. 2004 - 31.07. 2004  Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
01.08. 2004 - 31.10. 2004  Výběr a hodnocení projektů
01.09. 2004 - 30.11. 2004  Předpokládaný podpis smlouvy
01.11. 2004 - 31.01. 2005  Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
01.02. 2005 - 31.05. 2005  Výběr dodavatelů
01.06. 2005 - 31.05. 2006  Rekonstrukce budovy bývalé školy
01.06. 2006 - 30.06. 2006  Okolní úpravy a výsadba veřejné zeleně
30.06. 2006  Ukončení projektu - přejímka stavby
01.07. 2006  Vytvoření 5 pracovních míst
01.07. 2005 - 31.07. 2006  Zpracování výsledných monitorovacích zpráv a auditu
01.08. 2005 - 30.11. 2006  Následné finanční vypořádání dotace