krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Blatnička, Jihomoravský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 1 - Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury
Termín podání žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Oprava komunikací v obci Blatnička

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu
 • Administrace projektu v realizační fázi

   1. Hlavní cíle projektu
 • Dobudování místních komunikací v obci

 • Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci s vlivem na zvýšení ekonom. rozvoje obce

 • Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a obyvatel v obci

 • Zlepšení technického vybavení pro údržbu veřejných prostranství v obci

 • Snížení hluku v obci

 • Zatraktivnění vzhledu obce v obci a zvýšení turistického rozvoje obce

 • Snížení odlivu obyvatel obce  

   2. Výsledky projektu
 • Oprava komunikace v Hlavní ulici v délce cca 0,6 km
 • Oprava komunikace v Boční ulici v délce cca 0,35 km včetně rozšíření zpevněné plochy
 • Oprava komunikace v Hlavní ulici (u zemědělského družstva) v délce cca 0,2 km
 • Výsadba zeleně na ploše cca 40 m2
 • Výsadba 14 nových stromů
 • Výsadba 52 okrasných keřů
 • 1 soubor parkového mobiliáře
 • 1 nový zahradní traktor s příslušenstvím
 • 1 nový křovinořez