krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL:
Gymnázium Boskovice
Program OPŽP:
3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) - 3.2.1. Realizace úspor energie
Termín podání žádosti o dotaci: Leden 2008

Název projektu: 
Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice

Činnosti OREGIO:

  • Příprava a zpracování žádosti o dotaci projektu OPŽP
  • Metodické vedení projektu v průběhu realizace

Obsah projektu

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště části budovy, zateplení střechy - půdních prostor a výměna částí otvorových prvků budovy gymnázia v Boskovicích a to tak, aby byly minimalizovány tepelné ztráty, a tím bylo dosaženo úspor energie na vytápění objektu. Projekt navazuje na rekonstrukce a stavební úpravy komplexu školy, zejména rekonstrukce v roce 1991 (rekonstrukce střešního pláště, výměna části oken), 2000 (plynová kotelna, výměna oken v jižním průčelí), 2002 (generální oprava konstrukce podlahy tělocvičny č. 1) Projekt bude realizován na objektu gymnázia v Boskovicích. Zateplení obvodového pláště proběhne na vybraných fasádách objektu. Jedná se o severní fasádu hlavní budovy, kompletní fasádu tělocvičny 2 a východní fasádu přízemního dvorního přístavku. Dále bude provedeno dodatečné zateplení většiny půdních prostor. Dojde také k výměně části otvorových prvků.

 Celkové náklady projektu 8 215 209 Kč