krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL:
Svazek obcí Boskovicko Jihomoravský kraj
Program:
regionální operační program NUTS II Jihovýchod
Priorita 2
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Oblast podpory 2.1
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Termín podání žádosti o dotaci:
Leden 2008

Název projektu: 
Lyžařské trasy mikroregionu Boskovicko

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu
 • Zpracování FS (Feasibility Study) a e-CBA (Cost Benefit Analysis) - povinné přílohy projektu
 • Vedení výběrových řízení
 • Metodické vedení projektu v realizační fázi
 • Dotační management

Popis projektu a jeho aktivit

Podstatou projektu je vybudování a vyznačení 63,1 km nových lyžařských tras včetně nákupu techniky pro jejich údržbu a vybudování zázemí pro běžkaře i celoroční turistiku vytvořením nových parkovacích míst v obci Benešov, nové víceúčelové budovy v obci Suchý (převlékárny, sprchy, WC, úschova lyží a zavazadel, informační centrum) a rozšířením provozu informačního centra v obci Kořenec z letního na celoroční. V rámci projektu budou vytvořeny www stránky lyžařských tras Boskovicka, které budou aktuálně informovat zájemce o stavu lyžařských tras mimo jiné i prostřednictvím nově nainstalovaných webových kamer. Pro zajištění kvalitní informovanosti běžkařů a jiných turistů budou na nástupních místech jednotlivých lyžařských okruhů umístěny orientační mapy lyžařských okruhů. Projekt přispěje ke vzniku 0,5 nového trvale udržitelného pracovního místa.

Projekt řeší označení a zajištění funkčnosti 63,1 km lyžařských tras v 6ti okruzích:

 • Kořenecký – golfový (8 km)
 • Kořenecký – melkovský (12,3 km)
 • Benešovský okruh (10,5 km)
 • Suchý okruh (11,6 km)
 • Protivanovský okruh (11,5 km)
 • Okruh Malé Hradisko (9,2 km)

Datum zahájení projektu: 01.01.2007
Datum ukončení projektu: 30.09.2009

FOTOGALERIE: mapa lyžařských tras