krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Tábornický oddíl mládeže BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, Moravskoslezský kraj
Program SROP: Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2005

Název projektu: 
Zřízení vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP 

 • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu 

 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle zák. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách 

 • Vedení výběrového řízení dle zák.č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách 

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi 

 • Dotační management 

   1. Hlavní cíle projektu

Záměrem projektu je vybudování vzdělávacího a tréninkového centra zejména pro osoby s trvalým pohybovým handicapem, osoby s pohybovým handicapem po úrazu a osoby postižené sociální exkluzí v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V nové přístavbě dnes plně funkčního Centra pro volný čas a pomoc mládeži organizace TOM BVÚ bude vytvořeno zázemí pro realizaci různorodých kurzů. Mimo uvedených cílových skupin bude Centrum určeno také pro osoby nezaměstnané, absolventy škol, děti a mládež. Motivační kurzy, školení a konzultace s odborníky budou handicapované spoluobčany stimulovat k návratu do smysluplného života. Následné rekvalifikační kurzy umožní těmto klientům získat potřebné znalosti a dovednosti pro jejich zařazení nebo opětovné zařazení do společnosti a pracovního procesu. Realizací rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, absolventy škol a ostatní obyvatelstvo postižené sociální exkluzí docílíme snížení nezaměstnanosti těchto rizikových skupin. Tohoto výsledku bude docíleno kvalitní komunikací jak s klienty, tak s odborníky. Dojížďkou s technologiemi přímo za cílovou skupinou bude probíhat výuka přímo např. v rehabilitačních ústavech, stacionářích, spolcích. V Centru budou připravovány rovněž kurzy, které podporují celoživotní vzdělávání ostatních skupin obyvatel. Prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích programů a kurzů práce na PC pro děti a mládež zajistíme eliminaci sociálně patologických jevů ve společnosti a snížení drobné kriminality mládeže. Realizací projektu tak bude vybudováno adekvátní zázemí pro vzájemné setkávání handicapovaných, výměnu zkušeností a aktivní vyhledávání pracovních příležitostí. Společnými akcemi zdravé mládeže s handicapovanou podpoříme odstraňování oboustranných komunikačních bariér. Projekt rovněž zajistí vznik 2 trvalých pracovních míst. Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj okresu Ostrava-město, který byl státem vymezeno jako strukturálně postižený.

   2. Partneři projektu
 1. Ostravská organizace vozíčkářů
 2. Centrum pro rodinu a sociální péči
 3. Rehabilitační ústav Hrabyně
 4. Asociace turistických oddílů mládeže ČR
 5. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 6. Univerzální správa majetku a.s. Sanatoria Klimkovice
 7. ha-vel family s.r.o.

 

   3. Seznam jednotlivých aktivit projektu
 
01.02. 2005 - 30.06. 2005  Analýza potřeb 
01.02. 2005 - 30.06. 2005  Zpracování stavební projektové dokumentace 
01.06. 2005 - 29.07. 2005  Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
01.08. 2005 - 31.10. 2005  Výběr a hodnocení projektů 
01.11. 2005 - 31.11. 2005  Předpokládaný podpis smlouvy 
01.10. 2005 - 31.12. 2005  Příprava zadávací dok. k výběrovému řízení
01.01. 2006 - 28.02. 2006  Výběr dodavatelů
01.03. 2006 - 31.07. 2006  Výstavba vzdělávacího a tréninkového centra I. etapa
01.08. 2006 - 31.12. 2006  Výstavba vzdělávacího a tréninkového centra II. etapa
31.12. 2006  Přejímka stavby 
01.01. 2007  Vytvoření 2 trvalých pracovních míst
01.01. 2007 - 31.01. 2007  Zpracování výsledných monitorovacích zpráv 
01.02. 2007 - 30.04. 2007  Následné finanční vypořádání dotace