krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Černošín, Plzeňský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 1 - Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: b) Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
Termín podání žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Rekonstrukce prameniště Černošín

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu
  • Administrace projektu v realizační fázi

   1. Hlavní cíle projektu
  • zlepšení vydatnosti zdroje pitné vody pro celou obec
  • zajištění kvality pitné vody pro občany a odstranění hrozby zvýšeného obsahu dusičnanů v ní
  • zajištění vydatnosti zdroje pitné vody v průběhu celého roku
  • zlepšení životních podmínek obyvatel
  • zvýšení atraktivity obce pro bydlení, podnikání i relaxaci i turistiku

   2. Výsledky projektu
  • zrekonstruovaný komplex prameniště - jímky, potrubí