krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Černošín, Plzeňský kraj
Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Priorita 1: Dostupnost center
Oblast podpory 1.5
: Rozvoj místních komunikací
Termín podání žádosti o dotaci
: Březen 2008

Název projektu: 
I. etapa - Rekonstrukce a modernizace komunikací
(Obnova náměstí ve městě Černošín)

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu
  • Zpracování Věcného popisu projektu
  • Vedení výběrových řízení
  • Metodické vedení projektu v realizační fázi
  • Dotační management

   1. Popis projektu a jeho aktivit

Záměrem projektu je rekonstrukce 0,5 km místní komunikace /MK/ s příslušenstvím v prostoru Náměstí 1. máje v Černošíně s cílem odstranění všech nebezpečných výjezdů a přechodů chodců v centru města a propojení na silnicí II/230. V rámci realizace projektu dojde ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě a odstranění bodových závad na MK. Jedná se o 4 křižovatky v místech, kde ústí MK na krajskou silnici II/230 - hlavní silnice vedoucí městem - významný tah spojující Stříbro s Planou. V neposlední řadě dojde k rekonstrukci a modernizaci MK propojujících silnici II/230 s významnými turistickými, společenskými a kulturními místy ve městě. Jedná se o kostel sv. Jiří, Infopark /zázemí pro turisty a výchozí místo naučných stezek a cyklotras/, Kulturně společenské centrum Vlčák /motorest, společenský sál, hřiště/ a místní nákupní středisko.

   2. Cíle projektu

Všeobecným a hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, odstranění kritických míst dopravní situace, jejich vyřešení a napojení centra města na krajskou komunikaci II/230.

  

Datum zahájení projektu: 01.10.2008
Datum ukončení projektu: 29.09.2009