krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Chorušice, Středočeský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 2 - Občanské vybavení a služby
Záměr: a) Občanské vybavení a služby
žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Občanská vybavenost Chorušice – Velký Újezd

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu
 • Administrace projektu v realizační fázi

   1. Hlavní cíle projektu
 • Využití a obnova existující budovy
 • Rozšíření nabídky služeb občanům v obci
 • Zlepšení služeb dětem i dospělým zrekonstruovanou knihovnou, s využitím služeb Internetu
 • Rozšíření nabídky venkovního sportoviště o dětské hřiště
 • Rekonstrukce přístupových ploch a chodníku k objektu i venkovnímu sportovišti
 • Vytvoření oddychového místa- posezení pro všechny občany přístavbou pergoly k objektu kampeličky (hrazenou z vlastních nákladů obce)
 • Větší atraktivita obce pro příchozí občany a turisty

   2. Výsledky projektu
 • 1 nově zrekonstruovaný objekt sloužící k občanskému vybavení
 • 1 nově zrekonstruovaná a vybavená knihovna podporující rozvoj vzdělanosti dětí i dospělých
 • 1 nová místnost jako technické zázemí pro konání sportovních, společenských a kulturních akcí
 • umístění 1 kompletu venkovního posezení (hrazeného z vlastních nákladů obce)
 • 1 nové a vybavené venkovní sportoviště sloužící celoročně dětem
 • rekonstruovaný chodník v délce 150 m
 • 1 zdravotně nezávadné zázemí pro pracovníka OÚ, který se stará o zeleň všech 4 místních částí obce Chorušice
 • venkovní úprava objektu
 • zatraktivnění vzhledu obce a podpora turistického rozvoje obce
 • zlepšení dopravní bezpečnosti v obci
 • snížení odlivu obyvatel z obce
 • přínos pro občany všech věkových kategorií