krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Chvatěruby, Středočeský kraj
Program SROP: Opatření 4.2.2 Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu
Termín podání žádosti o dotaci: Březen 2005

Název projektu: 
Turistické centrum cyklostezky Praha - Drážďany

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP

  • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu

  • Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle zák. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

  • Vedení výběrového řízení dle zák.č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

  • Metodické vedení projektu v realizační fázi

  • Dotační management 

  

   1. Hlavní cíle projektu

Záměrem projektu je vybudování nového turistického centra mezinárodní cyklostezky Praha - Drážďany, které podpoří rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, prosperitu a růst ekonomiky známé oblasti přírodního parku Dolní Povltaví. Zvýšení atraktivity obce a oblasti Kralupsko docílíme vybudováním turistického zázemí s možností odpočinku nejen pro cykloturisty, ale i ostatní návštěvníky dané lokality. Turistické centrum nabídne jako jediné zařízení v úseku cyklostezky Praha - Mělník turistické ubytovací kapacity a bufetové stravování. Informovanost turistů a jejich orientace v terénu bude zvýšena vybudováním infocentra s prodejem informačních letáků a turistických map a instalací venkovních informačních tabulí. Nově vybudované sportovní a kulturní zázemí zajistí adekvátní podmínky a podporu pro realizaci plánovaných akcí v oblasti rekreačního sportu a kultury. Projekt přispěje ke vzniku nových trvalých pracovních míst, zlepší celkovou vybavenost obce a zvýší její atraktivitu. Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj nejen okolního regionu Kralupsko, ale i celého okresu Mělník. 

   2. Specifické cíle projektu

Realizace turistického centra ve Chvatěrubech zajistí vybudování adekvátního zázemí pro cykloturisty, turisty, návštěvníky a rekreanty, kterým bude zajištěn odpočinek a příjemné posezení na venkovní terase infocentra s možností zakoupení nejen informačních letáků a map, ale i občerstvení (jídla typu fast food, grilované klobásy, pečená kuřata, atd.) Venkovní turistické zázemí bude doplněno stojany na kola a odpadkovými koši. Pro lepší orientaci v celém zájmovém území budou na stěně turistického centra umístěny mapy okolních turistických a cykloturistických tras a mapa přírodního parku Dolní Povltaví. Cykloturistům a návštěvníkům bude nabídnuto ubytování ve třech pokojích (20 lůžek) se společnými sprchami a WC. Ubytovaným bude nabídnuto stravování formou polopenze a společenská místnost vybavena televizí, stolními hrami a vařičem. Neboť se turistické centrum nachází v areálu obecního sportoviště, budou návštěvníkům centra k dispozici i jednotlivá sportoviště a nově vybudované petangové hřiště a venkovní člověče nezlob se. Nově vytvořené sportovní zázemí a víceúčelový sál zajistí adekvátní podmínky pro vznik nových sportovních a kulturních akcí a rovněž povzbudí aktivitu místních spolků při realizaci dalších. Rozvojem a podporou cykloturistiky, turistiky a sportovních aktivit a jejich propagací zajistíme vzájemné sbližování obyvatelstva, vznik nových přátelství a rozvoj zdravého životního stylu. Vybudováním adekvátního zázemí pro sport a cykloturistiku bude výrazně podpořena i zájmová aktivita spolků celého regionu, a tím zajištěny volnočasové aktivity mládeže a dětí. Zvýšený počet tuzemských a zahraničních návštěvníků přinese obci navýšení příjmů z CR do rozpočtu obce. V neposlední řadě dojde i k estetickému zlepšení vzhledu obce a ke zlepšení životních podmínek obyvatel okolního regionu. Úspěšnou realizací projektu dosáhneme 20% nárůstu počtu návštěvníků obce a mikroregionu, 20% nárůstu návštěvnosti sportovních a kulturních akcí a vznik 4 trvalých prac. míst. 

 

   3. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.02. 2004 - 31.05. 2004 Vytvoření analýzy potřeb 
01.05. 2004 - 31.07. 2004 Zpracování stavební projektové dokumentace 
01.01. 2005 - 31.03. 2005 Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
01.04. 2005 - 30.06. 2005 Výběr a hodnocení projektů 
01.07. 2005 - 31.08. 2005 Předpokládaný podpis smlouvy - začátek projektu 
01.07. 2005 - 30.09. 2005 Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení
01.10. 2005 - 31.01. 2006 Výběr dodavatelů
01.02. 2006 - 31.12. 2006 Výstavba turistického centra
01.02. 2006 - 31.12. 2006 Terénní úpravy a výsadba veřejné zeleně
31.12. 2006 Přejímka stavby 
01.01. 2007 Vytvoření 4 pracovních míst
01.01. 2007 - 31.01. 2007 Zpracování výsledných monitorovacích zpráv 
01.02. 2007 - 31.08. 2007 Následné finanční vypořádání dotace - konec projektu