krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: GASTRO AZ s.r.o., Pardubický kraj
Program: Program rozvoje venkova
Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Opatření 1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje záměr a) zakládání a rozvoj podniku
Termín podání žádosti o dotaci: Březen 2008

Název projektu: 
Rekonstrukce výrobního objektu GASTRO AZ s.r.o.

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu
 • Vedení výběrových řízení
 • Metodické vedení projektu v realizační fázi
 • Dotační management

   1. Cíle projektu

Realizace projektu pomůže vyřešit současné potřeby malé firmy s 5 zaměstnanci, která si za krátkou dobu své existence získala již řadu spokojených zákazníků. Projekt přispěje k rozšíření výrobního programu společnosti, nabídce rozšířených možností výrobní technologie zákazníkům a vytvoří 1 nové plnohodnotné pracovní místo. Projekt jako celek podpoří prosperitu firmy a pomůže také zlepšit vzhled starého hospodářského objektu, což zvýší i celkovou důvěryhodnost a image firmy.

Cíle projektu jsou:

 • odstranění špatného stavu objektu, ve kterém probíhá výroba
 • vytvoření vhodných pracovních podmínek pro současné zaměstnance firmy
 • kompletní rekonstrukce nových výrobních a skladovacích ploch
 • vybavení provozovny novou výrobní technologií včetně příslušenství
 • vybavení rekonstruované dílenské provozovny základním pracovním nábytkem
 • vybavení provozovny novou výpočetní technikou
 • vyřešení zásobování a distribuce výrobků provozovny (nový vjezd s mobilními vraty)
 • oddělení jednotlivých provozů s různou technologií výroby (posuvnými vraty)
 • vytvoření 1 nového pracovního místa svářeče (plný 8 hod pracovní úvazek denně)
 • odstranění strachu zákazníků o nesolidnost firmy z hlediska vzhledu její provozovny (zlepšení vzhledu budovy a také image firmy)
 • zlepšení vzhledu obce opravou starého hospodářského objektu
 • dosažení celkové prosperity firmy, rozšíření její výroby a počtu spokojených zákazníků