krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Ha-vel family s.r.o, Moravskoslezský kraj
Program OPRLZ: Grant. schéma: Podpora akt. politiky zaměstnanosti
Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Termín podání žádosti o dotaci: Červen 2006

Název projektu: 
Motivace a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů v Olomouckém kraji

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu OPRLZ

  • Metodické vedení projektu v realizační fázi 

   1. Cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím realizace kurzu "Nespecifická rekvalifikace pro absolventy SŠ a VŠ" podpořit:

  • zamezení růstu počtu nezaměstnaných podchycením zájemců o zaměstnání především u středoškoláků a vysokoškoláků ještě v době jejich studia

  • zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů zvýšením jejich zaměstnatelnosti pomocí rekvalifikačních programů včetně praxe u zaměstnavatelů pro osoby do 25 let a absolventy vysokých škol

   2. Cílovými skupinami projektu jsou
  

osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností.

  

 

   3. Přínos pro cílovou skupinu
  • teoretické vzdělání a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti pokročilých nástrojů IT, které firmy aplikují při řízení a chodu společnosti a jejichž znalost je pro bezproblémové zařazení se do pracovního procesu nezbytná
  • získání dovedností souvisejících se sebeprosazením, rozvoj komunikačních dovedností, firemní komunikace a pracovně - právních vztahů včetně simulace řešení možných pracovních problémů a získání pracovních návyků
  • praxe formou stáže ve vybraném podniku- upevnění teoreticky nabytých znalostí a dovedností, získání konkrétních pracovních zkušeností
  • aktivní pomoc při hledání nového pracovního místa po skončení praxe
  • lepší postavení na trhu práce, možnost vyššího pracovního uplatnění

  

 

   4. Realizace projektu

V rámci projektu bude realizováno 6 sedmiměsíčních kurzů nespecifické rekvalifikace pro absolventy SŠ a VŠ. V každém kurzu bude proškoleno 12 účastníků, celkový počet absolventů je tedy 72 osob.
Projekt bude realizován na celém území Olomouckého kraje, především v regionech s nadprůměrnou nezaměstnaností.
Realizace bude probíhat 18 měsíců, od ledna 2007 do konce června 2008.
Rozpočet projektu je 2,87 mil. Kč.