krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Boskovice, Jihomoravský kraj
Program: Integrovaný operační program
Priorita 5.3 a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí
Termín podání žádosti o dotaci: Červen 2008

Název projektu: 
Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice k vydání stanoviska Krajského úřadu

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu

   1. Obsah projektu

Obsahem projektu je vypracování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností (ORP) Boskovice se 73 obcemi ve správním obvodu. Jedná se o zajištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, určení limitů využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na změny v území – podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a vypracování rozboru udržitelného rozvoje území na základě údajů o území

Rozloha správního území ORP: 511,35 km2

   2. Termín realizace projektu

Datum zahájení projektu: 06.03.2007
Datum ukončení projektu: 31.12.2008