krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: MAS Boskovicko PLUS, Jihomoravský kraj
Program rozvoje venkova:
Opatření: IV.1.1 - Místní akční skupina
Termín podání žádosti o dotaci: Prosinec 2007

Název projektu: 
Boskovicko sobě

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu, spolupráce s MAS při přípravě strategického plánu Leader a projektových fichí
 • Příprava výzev, konzultace s žadateli a administrace projektu v realizační fázi průběžně po dobu let 2008-2013 manažerkou MAS Boskovicko PLUS

   1. Hlavní cíle projektu
 • Strategie plánu Leader je součástí Integrované strategie území MAS a zabývá se pouze její částí, konkrétně následujícími tématy:
  • rozvoj a diverzifikace hospodářských činností
  • obnova a rozvoje obcí a sídel a jejich infrastruktury
  • rozvoj cestovního ruchu

  Vize strategického plánu Leader: "Dosažení harmonického a udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství v kvalitním prostředí venkova"

  Pro lepší srozumitelnost a představení jednotlivých částí SPL subjektům v regionu, který byl nazván" Boskovicko SOBĚ ", byla jednotlivá opatření (prostřednictvím 4 fichí) nazvána podle řešených konkrétních oblastí:
   

  • Boskovicko vesnicím (soulad s PRV 2.1.1)
  • Boskovicko občanům (soulad s PRV 2.1.2, 2.2)
  • Boskovicko zemědělcům (soulad s PRV 1.1)
  • Boskovicko turistům (soulad s PRV 1.3)

   2. Obsah činností při realizaci projektu
 • Cílem opatření IV.1.1 je nabídnout území MAS Boskovicko PLUS (mikroregiony Boskovicko, Kunštátsko-Lysicko, Olešnicko, Svitava) finanční prostředky pro realizaci menších projektů v celkové odhadované výši pro období 2008-2013 cca 70 mil. Kč. MAS se tak stává „řídícím orgánem“ pro své území a jednotlivé subjekty se formou kvalitních projektů mohou o dotace ucházet ve výzvách, které MAS vypisuje průběžně v jednotlivých letech. Úkolem MAS je vybrat projekty, které pomohou zvýšit úroveň regionu v souladu se strategickým plánem, dobře zadministrovat spolu s žadateli vybrané projekty a spolupracovat se SZIF při výběru, kontrole a průběhu realizace.

FOTOGALERIE: mapa regionu