krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: MAS Boskovicko PLUS, Jihomoravský kraj
Program: Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
Priorita 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2008

Název projektu: 
Kam na Boskovicku ?

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu

 • Zpracování FS (Feasibility Study) a e-CBA (Cost Benefit Analysis) - povinné přílohy projektu

 • Vedení výběrových řízení

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi

 • Dotační management

   1. Obsah projektu

Záměrem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu Boskovicka formou rozvoje propagačních a informačních služeb a produktů s využitím potenciálu, přírodních krás a unikátnosti regionu.

Výsledkem projektu budou propagační materiály:

 • skládačka Region Boskovicko

 • turistická mapa Boskovicko

 • turistický průvodce Region Boskovicko

 • multimediální DVD

Propagace regionu bude dále zkvalitněna prostřednictvím kompletní nové tvorby webových stránek regionu Boskovicko. Dojde k vytvoření nové webové prezentace s větším počtem informací a provázaností na novou fotogalerii a multimediální CD. Nově vzniklé materiály budou použity při prezentaci regionu na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2010 a Slovakiatour 2010. Pro podporu návštěvnosti regionu budou dále zajištěny 2 nové kulturní akce s podporou rozvoje pěší turistiky a cykloturistiky s názvem:

 • "Po hradech a zámcích Boskovicka"

 • "Otevřené rozhledny"

Výstupy projektu tak budou mít pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu a ekonomiky celého regionu Boskovicko.

Žadatelem a předkladatelem projektu je MAS Boskovicko PLUS, ovšem do projektu jsou aktivně zapojeny všechny subjekty veřejné správy - svazky obcí - které na území celého regionu Boskovicka působí (Svazek obcí Boskovicko, Svazek obcí Svitava, Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko, Dobrovolný svazek obcí Olešnicko, Svazek obcí Malá Haná a Svazek obcí Letovicko). Významným partnerem projektu s finančním příspěvkem je MAS Partnerství venkova, která sama zahrnuje území Svazku obcí Letovicko a Svazku obcí Malá Haná.

   2. Termín realizace projektu

1.11.2008 – 10.01.2010