krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Nová Ves I., Středočeský kraj
Program SROP: Opatření 4.2.2 Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2004

Název projektu: 
Rozvoj a oživení turistické trasy "Krajem Bitvy u Kolína" 

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP

 • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu

 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle zák. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

 • Vedení výběrového řízení dle zák.č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi

 • Dotační management 

   1. Hlavní cíle projektu

Záměrem projektu je systematické dobudování technické infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti pěší turistiky a cykloturistiky. Hlavním cílem projektu je oprava a zpřístupnění kulturní památky z roku 1842 "Památník na Bedřichově" a její osazení novou pamětní deskou, propojení cyklostezek a vytvoření adekvátního zázemí pro odpočinek turistů rekonstrukcí Václavského náměstí. Propojením cyklostezek a jejich navedením do středu obce zajistíme zatraktivnění a propagaci dalších kulturních památek obce Nová Ves I. - Kostel sv. Václava se sochou sv. Jana Nepomuského a ohradní zeď s plotem.
Projekt tak zajistí podporu historického uvědomění obyvatelstva, rozvoj zdravého životního stylu a přispěje k utváření potřebného pocitu národní a místní sounáležitosti. Realizace projektu zajistí příliv návštěvníku do obce a celého mikroregionu Pečecko a podpoří tak drobné podnikatelské aktivity spojené s cestovním ruchem. Růstem místní ekonomiky tak přispěje k trvalému a vyváženému rozvoji venkovského regionu.
 

 

   2. Specifické cíle projektu
 • zkvalitnit regionální nabídku produktů cestovního ruchu
 • vytvořit zázemí pro odpočinek turistů a cykloturistů
 • zkvalitnit značení turistické trasy
 • přispět k zavedení tradice konání kulturních a společenských akcí
 • propagovat historii a místní tradice
   

 

   3. Cílovými skupinami projektu jsou
 • turisté, cykloturisté, rekreanti, lázeňští hosté, ostatní návštěvníci
 • drobní podnikatelé a řemeslníci
 • obyvatelstvo mikroregionu a širokého okolí
 • zájmové skupiny a sdružení
   

 

   4. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.11. 2003 - 31.01. 2004 Vytvoření analýzy potřeb 
01.01. 2004 - 31.03. 2004 Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu ohlášení 
01.03. 2004 - 31.07. 2004 Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
01.08. 2004 - 31.10. 2004 Výběr a hodnocení projektů
01.09. 2004 - 30.11. 2004 Předpokládaný podpis smlouvy - začátek projektu
01.11. 2004 - 31.01. 2005 Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
01.02. 2005 - 31.05. 2005 Výběr dodavatelů
01.06. 2005 - 31.08. 2005 Oprava památníku a jeho přístupové komunikace 
01.06. 2005 - 31.10. 2005 Rekonstrukce Václavského náměstí
01.06. 2005 - 31.10. 2005 Terénní úpravy a výsadba veřejné zeleně
31.10. 2005 Ukončení projektu - přejímka stavby
31.10. 2005 Vytvoření 1 pracovního místa
01.11. 2005 - 30.10. 2006 (každoročně) Realizace 5 kulturních akcí a vzpomínkové akce "Bitva u Kolína"
01.11. 2005 - 31.11. 2005 Zpracování výsledných monitorovacích zpráv a auditu
01.12. 2005 - 28.02. 2006 Následné finanční vypořádání dotace - konec projektu