krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Nová ves I, Středočeský kraj
Program: Regionální operační program NUTS II Střední Čechy
Priorita 3 Integrovaný rozvoj území Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova
Termín podání žádosti o dotaci: Duben 2008

Název projektu: 
Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity občanů v Nové Vsi I.

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu
  • Zpracování DIŽ (doplňujících informací k žádosti)
  • Vedení výběrových řízení
  • Metodické vedení projektu v realizační fázi
  • Dotační management

   1. Popis projektu a jeho aktivit

Záměrem projektu je vytvoření adekvátních prostor pro zajištění a podporu volnočasových aktivit obyvatel obce Nová Ves I. Tyto v obci chybějící prostory budou vybudovány prostřednictvím nadstavby II. nadzemního podlaží, úprav I.NP a přístavby schodišťového traktu stávající budovy místního obecního úřadu. Realizací stavby bude vytvořen víceúčelový sál - 79,4 m2, 2 klubovny - 29,1 m2, keramická dílna - 11,3 m2, 2 prostory pro fitness - 24 m2, čajová kuchyňka, sociální zázemí /WC včetně WC pro ZTP, sprchy/ a samostatný bezbariérový vstup. V rámci podpory činností jednotlivých spolků a sdružení budou nově vybudované prostory doplněny vhodným vybavením a zařízením. Realizací projektu budou podpořeny různorodé volnočasové aktivity místních obyvatel ve všech věkových kategoriích. Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na zvýšení občanské vybavenosti v obci, prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže a zastavení trendu vysídlování venkovské oblasti regionu Pečecko.

   2. Termín realizace

1.10.2008 – 30.10.2009