krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Olešnice
Program OPŽP: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) - 3.2.1. Realizace úspor energie
Termín podání žádosti o dotaci: Listopad 2007

Termín podání žádosti o dotaci: Září 2007
 

Název projektu: 
Zatepleni a výměna otvorových prvků objektu ZŠ, Olešnice, Hliniky 108

Činnosti OREGIO:

 • Příprava a zpracování žádosti o dotaci projektu OPŽP
 • Metodické vedení projektu v průběhu realizace

Obsah projektu
 • Předmětem projektu je zateplení a výměna otvorových prvků budovy ZŠ Města Olešnice tak, aby byly eliminovány tepelné ztráty objektu a bylo dosaženo úspor energie na vytápění objektu a optického sjednocení obvodových plášťů budovy z počátku 20. století.

Hlavní cíle projektu
 • eliminace tepelných ztrát objektu ZŠ
 • úspora energie z vytápění objektu (snížení provozních nákladů školy)
 • snížení emitovaných látek do ovzduší
 • zlepšení životního prostředí dané lokality
 • zvýšení tepelné pohody žáků a pracovníků školy
 • zvýšení estetické stránky největší budovy v majetku Města Olešnice
 • zvýšení přitažlivosti dané municipality pro příchozí občany
 • snížení rizika odlivu občanů z Olešnice

Celkové náklady projektu

10 076 506 Kč