krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Sedlnice, Moravskoslezský kraj
Program SROP: Opatření 2.2 
Rozvoj informačních a telekomunikačních technologií v regionech 
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2005

Název projektu: 
Zavedení informačních a komunikačních technologií v obci Sedlnice

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu včetně povinných příloh SROP 

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi 

 • Dotační management 

   1. Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je zavedení informačních a komunikačních technologií do obce Sedlnice - zajištění vysokorychlostního připojení na Internet, zavedení kabelové televize a IP telefonie a rozšíření místního rozhlasu v obci Sedlnice. Realizací projektu podpoříme zavedení širokopásmového Internetu pro širokou občanskou veřejnost, školu a Kulturní a informační centrum Sněženka, jehož internetová kavárna bude rozšířena o 3 nová uživatelská místa s veřejným přístupem na Internet. Ve spolupráci s KIC Sněženka budou v prostorách rozšířené internetové kavárny realizovány kurzy výuky na PC pro obyvatele obce a širokého okolního regionu. Kurzy budou zaměřeny na zvýšení počítačové gramotnosti všech věkových skupin obyvatel (předškolní děti, děti a mládež, dospělí a důchodci), kurzy budou rovněž určeny pro rizikové skupiny obyvatel (absolventi, ženy po MD, lidé nad 50 let, nezaměstnaní atd.) s cílem zvýšení jejich kvalifikace v oblasti počítačové techniky a zlepšení jejich pozice na trhu práce. Zprovozněním kabelové televize a vlastního vysílání (místní kanál) zlepšíme informovanost mezi úřady a občany a celkovou informovanost o dění v obci a okolním regionu. Zavedením informačního servisu OÚ dojde k jednodušší a lepší komunikaci mezi občany a úřady. Vybudováním doposud absentujícího místního rozhlasu zajistíme zvýšení bezpečnosti obyvatel v krizových situacích, jako jsou například povodně či požáry, a podpoříme další formu informovanosti občanů. Realizací projektu vznikne 2,5 nových pracovních míst, vytvoříme lepší podmínky pro práci na dálku a podpoříme malé a střední podnikání v obci. Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj okolního regionu i celého okresu Nový Jičín, který byl státem vymezen jako slabý.

   2. Specifické cíle projektu

Realizací projektu obce Sedlnice zajistíme:

 • zavedení širokopásmového vysokorychlostního Internetu, kabelové televize, IP telefonie a rozhlasu
 • vytvoření lokální komunikační sítě s napojením 95% domácností obce k Internetu
 • vytvoření 5 nových uživatelských PIAP míst (3 PIAP internetová kavárna Sněženka, 2 internetové kiosky umístěné na veřejně přístupných místech v obci)
 • zvýšení bezpečnosti občanů formou propojení sítě na záchranný systém
 • zlepšení a zvýšení informovanosti a vzdělanosti obyvatel obce a celého regionu realizací kurzů práce na PC
 • zpřístupnění a přiblížení veřejné správy blíž k občanům
 • rozšíření nabídky produktů KIC Sněženka o nové programy a aktivity
 • podporu zaměstnanosti vytvořením 2,5 nových pracovních míst 
 • podporu malého a středního podnikání v regionu

 

   3. Seznam jednotlivých aktivit projektu
 
01.11. 2003 - 30.04. 2004  Analýza potřeb
01.05. 2004 - 30.04. 2005  Zpracování projektové dokumentace
01.05. 2005 - 31.07. 2005  Příprava zadávací dokumentace k výběr. řízení
01.08. 2005 - 31.10. 2005  Výběr dodavatelů 
01.05. 2005 - 31.07. 2005  Zpracování žádosti o dotaci včetně SP a její odevzdání
01.08. 2005 - 31.10. 2005  Výběr a hodnocení projektů
01.11. 2005 - 30.11. 2005  Předpokládaný podpis smlouvy 
01.02. 2006 - 31.05. 2006  Sestavení a montáž hlavní stanice 
01.02. 2006 - 31.07. 2006  Instalace kabelů a externí rozvody
01.02. 2006 - 31.07. 2006  Instalace ISP uzlu
01.02. 2006 - 31.08. 2006  Montáž rozhlasu, přípojek objektů a rodinných domů
01.02. 2006 - 31.08. 2006  Vytvoření 5 nových uživatelských PIAP míst 
01.09. 2006 - 30.09. 2006  Zkušební provoz
30.09. 2006  Přejímka technologií 
01.10. 2006  Vznik 2,5 prac. míst
01.10. 2006 - 31.10. 2006  Zpracování výsledných monitorovacích zpráv 
01.11. 2006 - 31.01. 2007  Finanční vypořádání dotace