krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Irena Ševčíková, Jihomoravský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 1 - Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova Opatření: III. 1. 3 - Podpora cestovního ruchu
Záměr: b) ubytování, sport
Termín podání žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Úprava prostor části domu č.p. 613 na penzion U ŠEVČÍKŮ a jeho vybavení

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu

   1. Hlavní cíle projektu
 • Rekonstrukce ubytovacích a stravovacích kapacit
 • Stavba objektu půjčovny sportovních potřeb
 • Nákup vybavení ubytovacího a stravovacího zařízení
 • Vybavení a nákup sportovních potřeb pro půjčovnu
 • Vybavení výpočetní techniky související s projektem
 • Úprava okolí penzionu a úprava příjezdové komunikace a odstavných stání

   2. Výsledky projektu
 • 1 rekonstruovaný a vybavený objekt ubytovacího zařízení (4 dvoulůžkové pokoje a dva čtyřlůžkové pokoje - 16 lůžek)
 • 1 vybavená kuchyň s jídelnou v objektu pro 16 osob
 • terénní úpravy okolí objektu o celkové ploše 160 m2
 • 4 nová parkovací místa pro hosty s vjezdem k penzionu
 • vytvoření 1 nové půjčovny sportovního vybavení (s vybavením lyží, snowboardů a kol)