krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Suchý, Jihomoravský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 2 - Občanské vybavení a služby
Záměr: a) Občanské vybavení a služby
Termín podání žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Rozvoj aktivit pro sport a mládež v obci Suchý

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu
 • Administrace projektu v realizační fázi

   1. Hlavní cíle projektu
 • obnova a využití budovy v majetku obce
 • rozšíření nabídky služeb občanům v obci o celodenní provoz mateřské školy
 • zvýšení zaměstnanosti regionu nabídkou práce a vytvořením 1 pracovního místa (½ úvazek – kuchařka, ½ úvazek – pedagogický pracovník MŠ)
 • zlepšení služeb pro předškolní děti, zajištění jejich bezpečnosti a rozvoj jejich obratnosti, pohybových schopností a odborných znalostí
 • rozšíření občanské vybavenosti o venkovní hřiště a sportoviště
 • rozvoj práce s dětmi a mládeží obce a okolních obcí
 • vzdělávání veřejnosti v oblasti zdravovědy, rozšiřování odborných znalostí členů zájmových sdružení a kroužků
 • rozšíření služeb v obci o multifunkční objekt - vhodná příležitost pro rozvoj fyzické aktivity a upevňování zdraví dětí, mládeže a ostatních obyvatel obce, zvyšování odborné způsobilosti členů zájmových sdružení obce, občanů obce Suchý a okolních obcí, možnost aktivního odpočinku rekreantů • větší atraktivita obce pro příchozí občany a rekreanty, snížení rizika odlivu mladých rodin z obce

   2. Výsledky projektu
 • zachování občanského vybavení v obci
 • provoz mateřské školy
 • rozšíření služeb zajištění péče o předškolní děti na celodenní provoz
 • zvýšení nabídky pracovních příležitostí v obci
 • zlepšení bezpečnosti dětí při hrách na prolézačkách u mateřské školy
 • rozšíření možnosti rozvoje obratnosti a zdokonalování pohybových dovedností předškolních dětí (s využitím prolézaček)
 • rozvoj sportovních dovedností a znalostí předškolních dětí (znalost techniky míčových her, gymnastických prvků, orientace na hřišti apod.)
 • zvyšování odborných znalostí dětí (kurzy dopravní bezpečnosti a zásad chování účastníků silničního provozu) s využitím víceúčelového hřiště - rozvoj aktivit místních spolků a zájmových kroužků pořádáním různých akcí na ploše víceúčelového hřiště