krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Ing. Miloslav Zapletal, Obec Nová Ves I., Středočeský kraj
Program OPRVMZ
Priorita II. Rozvoj venkova, rybníkářství a odborné vzdělávání
Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
Podopatření 2.1.5 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství
Investiční záměr a) výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku, zařízení a vybavení zařízení pro volný čas
Termín podání žádosti o dotaci: Leden 2006

Název projektu: 
Rekonstrukce zemědělské usedlosti v Nové Vsi I. agroturistika a půjčovna kol

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP 

 • Zpracování marketingové studie - povinné přílohy projektu 

 • Zpracování zadávací dokumentace a vedení výběrového řízení dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle povinné metodiky OPRVMZ

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi 

   1. Specifické cíle projektu
 • rekonstrukce stávající budovy na prostory pro pobyt hostů (8 lůžek)

 • modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku a volný čas

 • rozšíření zemědělských podnikatelských aktivit žadatele

 • přiblížení a propagace agroturistiky a její dostupnost běžným návštěvníkům regionu

 • udržení zaměstnanosti zemědělského subjektu

   2. Cíle žadatele
 • rozšíření podnikatelských aktivit
 • obnova + smysluplné využití samostatné části zemědělské usedlosti
 • vybudování 2 pokojů - 8 lůžek pro turisty (agroturisté, cykloturisté, turisté)
 • nabídka nových služeb v cestovním ruchu v obci - ubytování, půjčovna kol, pobyty 
  agroturistiky
 • propagace zemědělství

 

   3. Cílové skupiny projektu 
 • obyvatelstvo mikroregionu a širokého okolí
 • lehce handicapovaní spoluobčané
 • zájmové skupiny a sdružení
 • drobní podnikatelé a řemeslníci
 • turisté, rekreanti, návštěvníci 

 

   4. Seznam jednotlivých aktivit projektu
01.11. 2005 - 31.01. 2006  Zpracování stavební projektové dokumentace 
01.12. 2005 - 24.02. 2006  Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
25.02. 2006 - 30.06. 2006  Výběr a hodnocení projektů 
01.07. 2006 - 31.08. 2006  Předpokládaný podpis smlouvy o financování 
01.07. 2006 - 31.08. 2006  Výběr dodavatelů
01.09. 2006 - 31.05. 2007  Rekonstrukce budovy č.p. 15 
01.09. 2006 - 31.05. 2007  Vytvoření - 2 x čtyřlůžkový pokoj, 1x společenská místnost, 
1x půjčovna kol, 
01.09. 2006 - 31.05.2007  Úprava venkovních ploch - vytvoření zpevněné parkovací plochy
31.05. 2007  Přejímka stavby
30.06. 2007  Předložení žádosti o proplacení

   

Výsledné nabízené služby  Uspokojovaná potřeba
Ubytování a stravování(snídaně, individuální vaření, možnost zajištění polopenze-plné penze stravování donáškou )  Neustále se zvyšující poptávka po ubytování "apartmánového typu" v klidné venkovské lokalitě nabízející odpočinek, klid a cyklo a turistické výlety. Potřeba víkendového či týdenního ubytování.
Venkovní zázemí pro turisty Potřeba ubytovaných nebo návštěvníků ubytovacího zařízení především v letním období atraktivně využít volné chvíle v přírodě- venkovní relaxace
Nové produkty agroturistiky  Zájem návštěvníků a jejich dětí o nové aktivity v oblasti agroturistiky - "práce na farmě" , zájem oživit a zpestřit si vícedenní pobyty v obci
Přístup k Internetu  Potřeba turistů získat různé důležité a potřebné informace ze všech možných oblastí- turistické info i v průběhu volna či dovolené, neztratit kontakt s domovem, obchodními partnery… 
Půjčovna kol  Zájem návštěvníků obce o výlety po cyklostezkách, které obcí a jejím okolím procházejí