krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Ing. Miloslav Zapletal, Středočeský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 1 - Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova Opatření: III. 1. 3 - Podpora cestovního ruchu
Záměr: b) ubytování, sport
Termín podání žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Přestavba ubytovacího zařízení v Nové Vsi I.

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu

   1. Hlavní cíle projektu
  • Cílem žadatele je rozšíření vlastních již zavedených a funkčních aktivit v oblasti agroturistiky, které vedou k větší nabídce poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Cílovým stavem projektu bude 1 nově rekonstruovaná budova, nové ubytovací zařízení se 16 lůžky, upravená část okolních prostor objektu (zeleň, sadové úpravy, parkovací plocha, vjezd), zavedení půjčovny sportovního vybavení pro občany i návštěvníky.

   2. Výsledky projektu
  • rekonstrukce stávající budovy na prostory pro pobyt hostů o celkové maximální kapacitě 16 lůžek (12 pevných lůžek + 4 přistýlky) v již existujícím, ale nevyužívaném a chátrajícím objektu
  • modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku a volný čas
  • vytvoření půjčovny sportovního vybavení
  • výsadba zeleně v okolí ubytovacího zařízení
  • vytvoření ploch pro parkování hostů a úprava příjezdové plochy
  • přiblížení a propagace agroturistiky a její dostupnost běžným návštěvníkům regionu
  • udržení zaměstnanosti zemědělského subjektu