krok ZPĚT na Úvod
 
Rozvrh jednotlivých modulů rekvalifikačního kurzu
 

Modul 1: Strategie rozvoje jako koncepční dokumenty
Modul 2: Příprava projektových fiší a námětů projektu
Modul 3: Význam partnerství v projektech, formy místního partnerství

Modul 4: Výběrová řízení jako povinná součást projektu
Modul 5: "Od teorie k praxi"- poznání úspěšně realizovaných projektů
Modul 6: Příprava osnovy vlastního projektu

Modul 7: Koncepce a tvorba vlastního projektu
Modul 8: Ekonomické metody vhodné pro zjišťování reálnosti a proveditelnosti projektu
Modul 9: Management realizace projektů

Modul 10: Závěrečný test, obhajoby a prezentace vlastních projektů účastníků