krok ZPĚT na Úvod
 
ZALOŽENÍ MAS
 

1. Co je MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)? 
Místní komunitní skupina působící na definovaném území, která spojuje subjekty neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru za účelem partnerství a spolupráce v oblasti rozvoje venkova a zemědělství v návaznosti na získání finanční podpory z fondů EU a státního rozpočtu. Kladen důraz na přístup "zezdola"
2. Základní podmínky MAS
 • geograficky, ekonomicky, sociálně, enviromentálně nebo kulturně homogenní území
 • počet obyvatel (10 000- 100 000) mimo města větší než 25 000 obyvatel 
 • hustota obyvatel max. 120 obyvatel/km2 
 • administrativní územní celkem je výhodou, ale není podmínkou (svazky obcí, CHKO apod.)
 • MAS = spolek subjektů veřejných (obce, mikroregiony, jiná veřejná správa) a neveřejných (neziskové organizace, spolky, podnikatelské subjekty, zemědělci)
 • pokud je v lokalitě CHKO- povinný člen MAS 
 • poměr veřejných subjektů a ostatních subjektů min. 50%/50% ve prospěch ostatních subj.
 • velice důležitá přítomnost subjektů pracujících v zemědělství!!
 • povinná právní subjektivita MAS, forma nezisková organizace- občanské sdružení, obecně 
 • prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob
 • statut, stanovy, organizační řád, struktura, registrace na MV ČR
 • společná strategie, na které pracují aktivně členové MAS 
 • vhodná spolupráce se zahraničními partnery či meziregionální působnost
3. Požadavky na orgány a složení MAS pro zapojení do opatření typu Leader
 • Valná hromada - počet členů veřejné správy méně než 50%, počet členů ostatních subjektů více než 50%
 • Statutární zástupci - předseda, místopředseda MAS- mohou být při své funkci zároveň členy programového výboru nebo výběrové komise
 • Sekretářka, účetní
 • Programový výbor - aktivní skupina lidí, která připravuje všechny dokumenty, žádosti a podílí se na strategii, dále schvaluje jako koncový článek projekty v rámci žádostí. Počet členů veřejné správy méně než polovina- nejlépe 2 členové mikroregiony-obce, 2 členové podnikatelé (zemědělci), 1 člen neziskovka . Člen progr. výboru nesmí být členem výb. komise. (minimum 1+1+1)
 • Výběrová komise - vybírá a hodnotí projekty ve fázi, kdy byly získané na základě žádosti fin. prostředky přidělené MAS- menší než 50% účast veřejná správy -2 členové, 2 neziskovka, 2 podnikatelé (minimum 1+1+1)
 • Manažer, facilitátor (poradce, administrátor), projektanti - mohou být vnější 
4. Postup založení 
 1. dobrá informovanost v rámci mikroreginu a správný výběr lokality území-oblasti MAS (nutno splnit výše uvedené geografické podmínky)
 2. oslovení aktivních podnikatelských subjektů, zemědělských subjektů, neziskovek- výběr klíčových v regionu (do budoucna otevřen vstup ostatním za principu zachování nutných podmínek)
 3. registrace MAS u MV ČR- výběr právní formy seskupení (nejlépe o.p.s. či o.s.), sestavení jejích orgánů, zvolení valné hromady, statutárních zástupců, manažera, účetního,vypracování podmínek nutných k registraci- zásady hospodaření, založení účtu……..konzultace s právníky

MAS Boskovicko PLUS