krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: MAS Boskovicko PLUS, Jihomoravský kraj
Program: Leader ČR 2006
Priorita: Realizace záměru MAS
Termín podání žádosti o dotaci: březen 2006

Název projektu: 
"Boskovicko k prosperitě" 

Činnosti OREGIO:

 • Manažerství MAS (Ing. Olga Ondráčková)

 • Příprava záměru MAS

 • Příprava žádosti o dotaci projektu

 • Příprava výzvy pro jednotlivé žadatele v rámci MAS

 • Příprava a tvorba metodiky výběru a hodnocení projektů v rámci MAS

   1. Informace o projektu

Místní akční skupina Boskovicko PLUS (MAS Boskovicko PLUS) je jednou z 23 MAS v České republice, které byly podpořeny v rámci programu Leader ČR 2006, financovaného Ministerstvem zemědělství ČR. V Jihomoravském kraji se tohoto úspěchu podařilo dosáhnout ještě MAS Partnerství venkova a sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu.
V současné době připravuje MAS vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o dotace, na základě kterých pak bude rozděleno 2,7 milionu Kč. Dotace budou poskytovány projektům zemědělských subjektů, obcí a neziskových organizací, které budou zaměřeny na Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Pro obce a neziskové organizace budou dotace ve výši 80% celkových uznatelných nákladů projektu, pro podnikatele v zemědělství ve výši 50% celkových uznatelných nákladů projektu. Pro financování bude doporučeno 3-5 projektů , které musí být realizovány na katastrálním území obcí, jež jsou členy následujících svazků obcí:
Mikroregion Boskovicko, Mikroregion Kunštátsko-Lysicko, Mikroregion Olešnicko, Mikroregion Svitava.

Žadateli mohou být právnické nebo fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, obce a svazky obcí se sídlem nebo bydlištěm a působností na výše zmíněném území.
Text výzvy a podklady pro žadatele naleznete od 5.5.2006 i na internetových stránkách www.boskovice.cz  nebo www.oregio.cz  pod odkazem MAS Boskovicko PLUS - výzva nebo obdržíte přímo při veřejných prezentacích výzvy v jednotlivých mikroregionech, a to dne 17. 5. 2007:

 • Mikroregion Boskovicko ve 13:00 hod, místo konání: Městský úřad Boskovice, obřadní síň

 • Mikroregion Svitava v 15:00 hod, místo konání: Obecní úřad Skalice nad Svitavou, zasedací místnost

 • Mikroregion Kunštátsko-Lysicko v 17:00 hod, místo konání: Obecní úřad Lysice, malá zasedací místnost

 • Mikroregion Olešnicko v 19:00 hod, místo konání: Městský úřad Olešnice, velká zasedací místnost

Obecné principy programu LEADER ČR a náležitosti žádosti o dotaci jsou též zveřejněny na internetové adrese www.mze.cz  ( Podpora z EU a národní dotace - Národní dotace - LEADER ČR 2005-2007 - Podklady pro žadatele ).

 

Výzva k předkládání žádostí o dotace Programu Leader ČR 2006  ZDE
 • Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci obec, svazek obcí a NNO? ZDE

 • Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci podnikatelský subjekt? ZDE

 • Kritéria přijatelnosti žadatele a nákladů projektu ( obec, svazek obcí, NNO ) dokument MS Excel

 • Kritéria přijatelnosti žadatele a nákladů projektu ( podnikatelské subjekty ) dokument MS Excel

 • Bodové hodnocení projektu  dokument MS Excel

 • Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu  v rámci Programu Leader ČR dokument MS Word

Podané projekty výzvy Leader ČR 2006 MAS Boskovicko PLUS ZDE

Vybrané a odsouhlasené projekty MZe výzvy Leader ČR 2006 MAS Boskovicko PLUS ZDE